MOJE SLUŽBY

NABÍDKA

Nabízím Vám expertní služby na míru podle Vašich potřeb v oblastech:

PORTFOLIO

DOTAČNÍ PROGRAMY

“Ve znalostech je síla.” Sir Francis Bacon

NCK
NCK
Management NCK pro genotypování rostlin
Dobrá praxe a přenos znalosti v oblasti Industry 4.0
Dobrá praxe a přenos znalosti v oblasti Industry 4.0
Zapojení českého partnera, spolupráce na věcném řešení
BIOEASTsUP
BIOEASTsUP
Příprava koncepčních podkladů národní strategie bioekonomiky a podpora Iniciativy BIOEAST
Partnerství transferu technologií a inovací
Partnerství transferu technologií a inovací
Příprava projektu, spolupráce na řízení, lektorská činnost
Inovace fermentačního procesu
Inovace fermentačního procesu
Design projektu, tvorba podnikatelského záměru, spolupráce na řízení
Jak na mezinárodní projekty?
Jak na mezinárodní projekty?
Příprava projektu, zajištění publicity a odborných seminářů pro projekt
Růst konkurenceschopnosti MSP
Růst konkurenceschopnosti MSP
Zapojení českého partnera, spolupráce na věcném řešení

H2020 logo

BIOEASTsUP
  • Management komunikace a diseminace
  • Spolupráce na redesignu stránek Iniciativy BIOEAST
  • Podpora zakládání národních BIOEAST HUBů
  • Koordinace národního BIOEAST HUB CZ a tvorba koncepčních podkladů národní strategie bioekonomiky - www.bio-hub.cz
EUCLEG

externí komunikace, web, sociální sítě, NL

TAČR logo

NCK Biotechnologické centrum pro genytopování rostlin

Management NCK

www.bionck.eu

OPPIK logo

Platforma AVO+
  • Příprava a koordinace projektu a komunikace
  • Spolupráce na tvorbě Road mapy zejména průřezového téma bieokonomika

www.cztee.eu/platforma

ČTPRB +
  • Příprava a koordinace projektu
  • Mezinárodní spolupráce
  • Spolupráce na tvorbě strategií pro lepší využití biologických zdrojů a dlouhodobě udržitelnou produkci

 

REFERENCE

GALERIE PRODUKTŮ

Na kompostárně s...

VIDEO
námět a scénář

Příběh Českého čmeláka

VIDEO
námět a scénář

Půda-kompost-život

PROMO
námět, obsah. koncept, příprava projektu

Vědci a média

VIDEO
námět a scénář

Propagace bioenergetiky

WEB
námět, obsah. koncept, příprava projektu

Projekt H2020 EUCLEG

WEB
externí komunikace projektu, web

25 let s AVO

VIDEO
námět a scénář

Rostlinné biotechnologie

WEB
námět, obsah. koncept, příprava projektu

Logo projektu

PROMO MATERIÁL
námět

Nástroje řízení pro MSP

PROMO / WEB
obsahový koncept, projekty VaV, komunikace

Věda v kuchyni

PROMO MATERIÁL
námět, obsah. koncept, příprava projektu

DŮVĚŘUJÍ MI

KLIENTI

QUALITY. ENTREPRENEURSHIP. INNOVATION.

Dlouhodobě se věnuji

BIOEAST HUB CZ

Od roku 2010 se věnuji transferu technologií v oblasti zemědělství, potravinářství a bioenergetiky. Na zkušenosti, projekty a partnerství navázal v roce 2019 BIOEAST HUB CZ, který společně s doktorem Janem Nedělníkem, Ph.D. ze Zemědělského výzkumu Troubsko, s.r.o. koordinuji.