Popularizace a propagace inovací

Propagace a komunikace inovací, výsledků výzkumu a vývoje vyžaduje kreativitu, smysl pro detail a vášeň. Při řešení projektu jsem připravovala obsahovou náplň, scénáře, spolupracovala na přípravě stránek. Úspěch cestovní agentury, kterou jsem vedla, byl založen zejména na designu a komunikaci.

Jak v národních, tak mezinárodních projektech koordinuji právě komunikaci a diseminaci, jsem spoluzakladatelkou prvního národního BIOEAST HUBu jako národní sítě sdružující stakeholdery se zájmem o bioekonomiku.

Jsem členkou redakční rady zprAVOdaje vydávaného Asociací výzkumných organizací (www.avo.cz/zpravodaj), do kterého pravidelně přispívám.

Inspiraci najdete v Galerii produktů.


Vytisknout   E-mail