Popularizace a marketing

Popularizace a marketing

Zajistila jsem kompletní přípravu projektů zaměřených na popularizaci výzkumu a vývoje v oblasti zemědělství, potravinářství, bioenergetiky, biomedicínského inženýrství, bezpečnosti jaderné bezpečnosti a revitalizace krajiny, kde jsem se podílela na tvorbě komunikačních kampaní, mini (micro) site, propagačních videí a vzdělávacích seminářů.

Eie-jinak.eu

V současné době

  • realizuji komunikační strategii a tvorbu nové webové prezentace výzkumné organizace
  • podílím se na propagaci a popularizaci zpracování biologického odpadu

Date

9. leden 2017

Categories

Management