Mezinárodní spolupráce

Mezinárodní spolupráce

V roce 2014 jsem založila platformu czTEE pro podporu mezinárodní spolupráce a zapojování českých podnikatelských subjektů a výzkumných organizací do mezinárodních EU projektů. Za dva roky se podařilo zapojit člena platformy VŠB – Technologickou univerzitu Ostrava do projektu SKILLS+ programu INTERREG EUROPE v roli partnera a do V4 Standard Grant jako žadatele.

czTEE.eu

Podílela jsem se na přípravě projektu financovaného z programu spolupráce ČR - Rakousko zaměřeného na inovace v oblasti kompostování, připravovala jsem zapojení českých partnerů do projektů INTERREG CENTRAL a H2020.

Aktuálně

  • působím jako expert v projektu SKILLS+ www.cztee.eu/SKILLS
  • podílím se na propagaci projektu spolupráce ČR – Rakousko

Date

8. leden 2017

Categories

Management