Inovační management

Inovační management

Iniciovala a kompletně jsem připravila projekt pro zlepšení inovačního managementu, podílela jsem se na nastavení systémů pro transfer technologií a přípravě souvisejících odborných seminářů.

Inovacezvt.cz

Připravila jsem projekt zaměřený na komercializaci výsledků výzkumu a vývoje v oblasti rostlinné výroby (OP Praha pól růstu). Připravila jsem vývojové projekty z oblasti úpravy digestátu, čištění odpadních vod, či konstrukce nového zařízení pro úpravu CNG, podílela jsem se na věcném řešení a ekonomicko – environmentálním hodnocení projektů (TAČR – programy Alfa 2., 3., 4.)

Aktuálně

  • poskytuji odbornou podporu strategického řízení profesní organizace
  • připravuji inovační strategii strojírenského podniku
  • podílím na řešení projektu vývoje a inovací v technologii fermentačního procesu u malo kapacitních bioplynových stanic (TAČR – Epsilon 1. Výzva)
  • připravuji k realizaci schválené projekty věnované inovaci technologie kompostování, úpravy bioplynu a jeho intenzifikaci (TAČR – Epsilon 2. výzva, OP PIK – Aplikace 1. výzva)

Date

9. leden 2017

Categories

Management